Cocurs promovare in clasa Inspector, clasa a I-a, grad asistent, compartimentul financiar impozite si taxe.

Anunț Concurs Având în vedere prevederile art. 618 alin. (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul Primariei Comunei Lipovu, jud. Dolj va avea loc în data de 23.06.2021 examenul de Citește mai mult…

Primăria Comunei Lipovu-jud. Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad debutant din cadrul Asistenta sociala

Primaria Comunei Lipovu Jud. Dolj Nr 3317/19.04.2021 Anunț Concurs                În conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (1) lit. ,,d’’ si alin (5) lit ,,a” si ,,e” si art. 618 alin.(1) lit. b) si alin. (2) din O.U.G  nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare, Primăria Comunei Lipovu-jud. Dolj Citește mai mult…

Anunț Concurs concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului financiar impozite si taxe

               În conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (1) lit. ,,d’’ si alin (5) lit ,,a” si ,,e” si art. 618 alin.(1) lit. b) si alin. (2) din O.U.G  nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare, Primăria Comunei Lipovu-jud. Dolj organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante Citește mai mult…