Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 19.12.2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar impozite si taxe(1 post)

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului /Funcţia publică/Structura Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Iordache Simona Costinela / consilier clasa I, grad profesional asistent / Compartiment Financiar Taxe si Impozite 77 puncte ADMIS
Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 19.12.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Lipovu, jud Dolj
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Afişat astăzi, 19.12.2019, ora 13.30 la sediul Primariei Lipovu, jud. Dolj
Secretar,

Rizan Radu

Ultima actualizare: 10:36 | 7.06.2024

Sari la conținut