Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Rezultatul final la concursul organizat în data de 19.12.2019 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar taxe si impoozite(1 post)

Având în vedere prevederile art. 62 alin. alin. (1) şi alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art.618 alin.(15) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor/Funcţia publică/Structura Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. Iordache Simona Costinela 77 puncte 70 puncte 73,5 puncte ADMIS
Afişat astăzi, 19.12.2019, ora 14.50 la sediul Primariei Lipovu, jud Dolj.

Ultima actualizare: 10:36 | 7.06.2024

Sari la conținut