Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad superior din cadrul Compartimentului financiar impozite si taxe

Primaria Comunei Lipovu Jud. Dolj Nr 4417/12.08.2021 Anunț Concurs                În conformitate cu dispozițiile art. 155 alin. (1) lit. ,,d’’ si alin (5) lit ,,a” si ,,e” si art. 618 alin.(1) lit. b) si alin. (2) din O.U.G  nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare, Primăria Comunei Lipovu-jud. Dolj Citește mai mult…