Document afişare rezultate probă scrisă

      Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare,comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului /Funcţia publică/Structura Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise  
1. Iordache Simona Costinela / consilier clasa I, grad profesional asistent / Compartiment Financiar Taxe si Impozite 77 puncte ADMIS
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de  19.12.2019, ora 14.00, la sediul Primariei Lipovu, jud Dolj
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, 19.12.2019, ora 13.30 la sediul Primariei Lipovu, jud. Dolj

Secretar,

Rizan Radu

Categorii: Uncategorized