Având în vedere prevederile art. 62 alin. alin. (1) şi alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu  prevederile art.618 alin.(15) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidaţilor/Funcţia publică/Structura Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultatul final
1. Iordache Simona Costinela 77 puncte 70 puncte 73,5 puncte ADMIS
  • Afişat astăzi,  19.12.2019, ora 14.50   la sediul Primariei Lipovu, jud Dolj.
Categorii: Uncategorized