Document afişare rezultate selecţie

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de  18.11.2019  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar impozite si taxe(1 post)

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) și art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului /Funcţia publică/Structura Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. Iordache Simona ADMIS  
  • Candidaţii declaraţi admişi conform art. 618 alin. (11) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ, vor susţine proba scrisă în data de 19.12.2019, ora 10.00, la sediul Primariei Lipovu, jud. Dolj
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi,  16.12.2019, ora 16.00, la sediul Primariei Lipovu
Categorii: Anunțuri